Helsingin LVI-Huolto Oy

Yritys

Helsingin LVI-huolto 2024

Yrityksessämme työskentelee 30 LVI- ja sähköalan ammattilaista: LVI- ja IV-asentajia, sähköasentajia, työnjohtajia, toimitusjohtaja ja palvelupäällikkö. Kukaan meistä ei ole toista parempi tai arvokkaampi, vaan jokaisella on oma tärkeä asemansa ja omat vahvuutensa iloisessa yhteisössämme.

Pitkät työsuhteet ovat tehneet työyhteisöstämme tiiviin, yhteen hitsautuneen porukan, joka hurjimmassakin kiireessä tekee kaikkensa yhteisen päämäärän eteen – yhdessä. Mitä kiireempi on, sen enemmän puhallamme yhteen hiileen jotta kaikki saavat työnsä valmiiksi ja pääsevät viettämään vapaa-aikaansa.

Kun koko porukka satsaa hilpeän ilmapiirin ylläpitämiseen, pysyy kaikilla myös korkea työmotivaatio yllä. Meidän jengissä pyöriikin samat naamat vuodesta toiseen ja hyvä niin – työmaillamme nähdäänkin jatkuvasti yhä leveämpiä hymyjä!

Mikä meille on tärkeää?

Kun yritykseltämme tilataan työ, me emme unohda tehdä sitä. Modernit toimintatapamme takaavat, että kaikki tilatut työt hoidetaan täsmällisesti ja asiakasta kontaktoiden sekä kuunnellen. Asiakas voi luottaa siihen, että tulemme paikalle, kun olemme luvanneet ja autamme häntä suunnittelemaan juuri hänelle parhaan ratkaisun olemassa olevan talotekniikan puitteissa.

Pyrimme tekemään kaikki työmme siten, että voimme vielä 20 vuoden päästä pystypäin kehua kättemme jälkiä ja kuuluttaa, että ”me tehtiin tuo”!

Alamme yritysten laatukriteerit vaihtelevat luokattomasta täydellisyyttä hipovaan ja me haluamme olla parhaita – vaikkei asiakas sitä osaisikaan vaatia. Työn jäljen tulee olla ensiluokkaista, eikä asiakkaan työn laadulle asettamia odotuksia tule pettää.

Vastuullisuus yrityksessämme on sitä, että noudatamme voimassa olevia rakennusmääräyksiä poikkeuksetta. Sitä, että teemme asiat alusta loppuun asti, mieluummin hieman ylisuorittaen, kuin menemällä läpi aidan rikkinäisestä kohdasta. Vastuullisuutta on, että valistamme asiakkaitamme alamme määräyksistä ja toimimme niiden raameissa hyviä asennustapoja noudattaen ja käyttäen vain tyyppihyväksyttyjä osia, laitteita ja vesikalusteita. Opastamme asiakasta ja autamme häntä ymmärtämään, miten hän voi edesauttaa LVI-laitteiston asianmukaista toimintaa käyttämällä ja huoltamalla laitteita oikein. Otamme ammattilaisina vastuun siitä, että asiakas ymmärtää tarpeellisen asentamistamme ja huoltamistamme laitteista, ja voi käyttää niitä turvallisesti.

Olemme ylpeitä alastamme ja laaja-alaisesta osaamisestamme. On hienoa olla putkimies, mutta upeaa olla erinomainen LVI-alan supernero. Duunariammattien arvostus on jälleen noussut myös suuren yleisön keskuudessa, mutta tärkeintä on se ylpeys, jolla asentajat ja muu henkilöstömme tekevät työtään. Me emme halua olla hyviä – me haluamme olla parhaita.

Alamme on nykymuodossaan suhteellisen nuori, vaikka sen syntyhetkenä voidaankin pitää jo akveduktien rakentajia. LVI-ala on jatkuvasti kehittyvä; entistä modernimpia työtapoja ja työskentelyä nopeuttavia laitteita sekä tarvikkeita tulee markkinoille usein – ja me haluamme pysyä ajan tasalla. Tiivis yhteistyö toimittajiemme kanssa mahdollistaa alan tuoreimpien innovaatioiden tuntemisen.

Vaikka kehittyminen on tärkeää, parhaan ammattitaidon takaa vain laaja-alainen osaaminen erilaisista ja eri ikäisistä taloteknisistä ratkaisuista. Emme pidä siis itseisarvona pelkkää moderniutta, vaan otamme käyttöön ajantasaisia toimintatapoja unohtamatta vanhoja hyviä, usein edelleen toimivia tekniikoita ja ratkaisuita. Ammattitaito kehittyy kokemuksesta niille, joilla on palo oppia ja omaksua, yrittää olla paras mahdollinen alallaan. Yrityksessämme myös nuorimmat asentajat joutuvat opettelemaan niin laajan kirjon erilaisia putkitöitä palveluidemme skaalan vuoksi, että vain ne eivät kehity, joilla ei ole intoa – ja innottomuuden aistii työyhteisössä nopeasti.

Ei riitä, että LVI-asentaja osaa putkitöitä. Putkimies on myös asiakaspalvelija ja yrityksen tärkein liikkuva mainos. Hyvää asiakaspalvelua on, että esittelee itsensä ja tervehtii kun saapuu – lähtiessään kertoo mitä teki ja pitää käytönopastuksen, jos tarvis. Hyvää palvelua on, että muistetaan etteivät ne meidän työmaiksi luokittelemat paikat ole mitä tahansa asuntoja vaan ihmisten koteja. Otetaan kengät pois, kun tullaan huoneistoon, ollaan ystävällisiä läsnäolijoille. Viedään omat roskat mennessä ja juodaan kahvit lähtiessä, jos asiakas ne haluaa keittää. Muistetaan, että jollekulle yksinäiselle voi putkimiehen käynti olla viikon kohokohta, vaihdetaan muutama sana vaikka säästä, jos asiakas siitä tuntuu ilahtuvan.

Asian olisi voinut mainita termillä työhyvinvointi. Olemme kuitenkin vieneet tätä arvoa kunnianhimoisempaan suuntaan ja koemme, että normaalin työhyvinvoinnin on yrityksessämme oltava lähtötaso, ei tavoite. Henkilökuntamme tekee tämän arvon toteutumisesta suurimman osan ajasta erittäin helppoa – meillä keskustellaan ja kuunnellaan. Myös epäkohdista ja vaikeista asioista puhutaan ja yritetään viedä asioita toivottuun suuntaan yhdessä. Kiinnitetään huomiota siihen, jos joku yhteisömme jäsen ei vaikuta olevan oma itsensä tai on normaalia vakavampi – ja sitten puututaan siihen lempeästi, matalalla kynnyksellä. Me haluamme olla paras mahdollinen työyhteisö.